Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Granulaten en steenachtige materialen. Terminologie

Granulats et matériaux pierreux. Terminologie
Brussel: Belgisch Instituut voor Normalisatie, 1981
Reeks: NBN
Reeksnummer: B 11-003
Pagina's: 4

Vindplaats(en)
- Koninklijke Militaire School: COBO COBO 006 NORM


publicatietype: terminologielijst
onderwerpsindeling: rots- en bodemkunde, mineralogie , wetenschap en technologie (in combinatie)
taal: Frans, Nederlands