Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Frans-Nederlands, Nederlands-Frans woordenboek van verwarming en klimaatregeling

Lexique français- néerlandais, néerlandais-français de chauffage et de climatisation
Grave, A. de
Brussel: Ed., 1958
Pagina's: 76

Vindplaats(en)


publicatietype: verklarende woordenboeken
onderwerpsindeling: architectuur , techniek
taal: Frans, Nederlands