Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Metselstenen

Terminologie
Brussel: Belgisch Instituut voor Normalisatie, 1980
Pagina's: 3

Vindplaats(en)


publicatietype: terminologielijst
inhoud: afkortingen
onderwerpsindeling: architectuur , bouwtechniek , techniek
taal: Frans, Nederlands