Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Elsevier's Dictionary of Architecture in five languages

English, French, Spanish, German and Dutch
Vandenberghe, J.P.
Amsterdam: Elsevier, 1988
ISBN: 0444429328
Pagina's: x + 519

Vindplaats(en)
- LESSIUS Vertaler Tolk: 9.1 116 /
- Technische Universiteit Delft: 10423363


publicatietype: verklarende woordenboeken
inhoud: figuren
onderwerpsindeling: architectuur , techniek
taal: Duits, Engels, Frans, Nederlands, Spaans