Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Engels voor bouwkundigen

Englantia rakentajille
Wallnig, Günter & Evered, Harry
Wiesbaden-Berlin-West: Bauverlag, 1973
ISBN: 3762504628
Pagina's: 95

Vindplaats(en)
- K.U.Leuven Campusbibliotheek Arenberg: 5 030.8 1979 /
- Technische Universiteit Delft: 19504186


publicatietype: verklarende woordenboeken
inhoud: figuren
onderwerpsindeling: bouwkunde , techniek
taal: Engels, Fins, Nederlands