Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Woordenlijst der in de hedendaagsche muziek gebezigde uitdrukkingen

Dam, P.G. van
Utrecht: L.E. Bosch & Zn, 1835

Vindplaats(en)
- Universiteit van Amsterdam: UBM Br. 389-1 (niet uitleenbaar)


publicatietype: verklarende woordenboeken
onderwerpsindeling: kunst , muziek
taal: Nederlands