Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Lexicon van de actuele kunst

Dusar, Albert & Smeets, Albert
Tielt-Utrecht: Lannoo, 1971
ISBN: 9020903942
Pagina's: 192

Vindplaats(en)
- K.U.Leuven Faculteitsbibliotheek Letteren Aggregatie: 4000 / DUSA 71
- Rijksuniversiteit Groningen: 12A 6921


publicatietype: terminologielijst
onderwerpsindeling: kunst , muziek en theater (samen behandeld)
taal: Nederlands