Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Eindrapport van de werkgroep tot eenmaking van de muziekterminologie

Brussel & 's-Gravenhage: Ministerie van nationale opvoeding en Nederlandse cultuur & Ministerie van onderwijs en wetenschappen, 1981
Pagina's: 28 + 32

Vindplaats(en)
- Koninklijke Bibliotheek Den Haag: NE 1981/60137 DEPOTEXEMPLAAR (niet uitleenbaar)


publicatietype: normen en standaarden
onderwerpsindeling: kunst , muziek en theater (samen behandeld)
taal: Nederlands