Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Zakwoordenboekje voor beoefenaars der muziek

Frank, Paul & E. Drenth
Groningen: J.B. Wolters, 1877
Pagina's: 121

Vindplaats(en)
- Koninklijke Bibliotheek Den Haag: NBM Mfe 16824 (niet uitleenbaar)


publicatietype: verklarende woordenboeken
onderwerpsindeling: kunst , muziek
taal: Nederlands