Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Woordenboek der Muziek

Gerigk, Herbert & Schouten, Hennie
Amsterdam: A.J.G. Strengholt, 1970
ISBN: 906010174x
Pagina's: 200

Vindplaats(en)
- LESSIUS Vertaler Tolk: 08.01.05 239
- Technische Universiteit Eindhoven: ZNA 70 GER


publicatietype: verklarende woordenboeken
inhoud: figuren
onderwerpsindeling: kunst , muziek
taal: Nederlands