Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Muzikaal zaklexicon

Een vraagbaak voor de muziekbeoefenaar, muziekliefhebber en con­certbezoeker
Gilbert, Will G. & Prick van Wely, M.A.
's-Gravenhage: , 1969
Editie: 2
Pagina's: 144

Vindplaats(en)
- Universiteit Twente: CBa 78 g038


publicatietype: verklarende woordenboeken
inhoud: figuren
onderwerpsindeling: kunst , muziek
taal: Nederlands