Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Schuberth's Woordenboek voor termen, gebruikelijk op muzikaal gebied

omgewerkt, verbeterd en aanmerkelijk vermeerderd door Jacques Hartog
Hartog, Jacques
Leiden: A.W. Sijthoff, 1909
Editie: 10
Pagina's: 148

Vindplaats(en)
- Openbare Bibliotheek Amsterdam: 780.1-hart


publicatietype: verklarende woordenboeken
onderwerpsindeling: kunst , muziek
taal: Nederlands