Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Het prenten-abc

Termen en begrippen uit de prentkunst in het kort verklaard
Rijskmuseum
Amsterdam: Rijksmuseum stichting, 1981
Pagina's: 32

Vindplaats(en)
- Koninklijke Bibliotheek Den Haag: BJ 26892 (niet uitleenbaar)


publicatietype: terminologielijst
inhoud: figuren
onderwerpsindeling: kunst , tekenen en schilderkunst
taal: Nederlands