Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

De danssleutel. Een vaktaal voor en een systematiek van de volksdans

Een handleiding voor instrukteurs kinderdans, volksdans, gemeenschapsdans, seniorendans
Hofman, Huig
Antwerpen: Volksdanscentrale voor Vlaanderen, 1966
Pagina's: 79

Vindplaats(en)
- K.U.Leuven Centrale Bibliotheek: 6A41672


publicatietype: terminologielijst
onderwerpsindeling: kunst , muziek en theater (samen behandeld)