Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Woordenboek der meest gebezigde uitdrukkingen in de muziek

Kieckens, Charles
Tilburg: W. Bergmans, 1893
Pagina's: 46

Vindplaats(en)
- Universiteit van Tilburg: TFK A 7865


publicatietype: verklarende woordenboeken
onderwerpsindeling: kunst , muziek
taal: Nederlands