Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Volledig woordenboek van alle in de muzijk voorkomende vreemde uitdrukkingen

benevens eene korte inleiding tot de eerste gronden der muzijk
Schubert, Julius
Rotterdam: Hendr. Altman, 1871
Pagina's: 138

Vindplaats(en)
- Universiteit Utrecht: 001469305 (niet uitleenbaar)


publicatietype: verklarende woordenboeken
onderwerpsindeling: kunst , muziek
taal: Nederlands