Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

De muziekgids

3000 Trefwoorden uit de muziek
Verbeek, Toon
Groningen: Wolters-Noordhoff, 1988
ISBN: 9001897649
Pagina's: 174

Vindplaats(en)
- Koninklijke Bibliotheek Den Haag: 5016171 DEPOTEXEMPLAAR (niet uitleenbaar)


publicatietype: verklarende woordenboeken
inhoud: figuren
onderwerpsindeling: kunst , muziek en theater (samen behandeld)