Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

La Draperie médiévale en Flandre et en Artois

Technique et Terminologie III. Glossaire Flamand
Poerck, Guy de
Brugge: De Tempel, 1951
Pagina's: 194

Vindplaats(en)
- Universiteit van Amsterdam: UBM V.V. 1020 : 110-112 (niet uitleenbaar)


publicatietype: terminologielijst
onderwerpsindeling: kunst , techniek , textieltechniek
taal: Frans, Nederlands