Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Benamingen voor transformatoren en zelfinductiespoelen

's-Gravenhage: Nederlands Normalisatie-instituut, 1960
Reeks: Nederlands Norm
Reeksnummer: NEN 3164
Pagina's: 72

Vindplaats(en)
- Haagse Hogeschool: 640.9/BENA


publicatietype: terminologielijst
onderwerpsindeling: computerkunde , kennis
taal: Nederlands
register: ja