Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Het geïllustreerde computerwoordenboek

Matrix-Groep
Utrecht-Antwerpen: Het Spectrum, 1984
ISBN: 9027415366
Reeks: Prisma pocket
Reeksnummer: 2393
Pagina's: 243

Vindplaats(en)
- K.U.Leuven Campus Kortrijk Stafbibliotheek Wetenschappen: 681.3(03) / PRIS 1984
- Openbare Bibliotheek Amsterdam: 520.1-geil-1


publicatietype: verklarende woordenboeken
inhoud: figuren
onderwerpsindeling: computerkunde , kennis
taal: Nederlands