Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Microtermen

1024 Kernbegrippen voor de micro-computer gebruiker
Kramer, Hans & Roelvink, Elizabeth
Amsterdam: Elsevier informaticum, 1987
ISBN: 906897002X
Pagina's: 115

Vindplaats(en)
- Technische Universiteit Eindhoven: DAA 85 KRA


publicatietype: verklarende woordenboeken
inhoud: figuren
onderwerpsindeling: computerkunde , kennis
taal: Nederlands