Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Pioneers Verklarend Woordenboek

HiFi- Nederlands
Weesp: Pioneer Electronics, 1981
Pagina's: ii + 37

Vindplaats(en)
- K.U.Leuven KOHU: 803.93- 086 / s.d. PION
- Universiteit Utrecht: 374493


publicatietype: verklarende woordenboeken
onderwerpsindeling: kennis, massacommunicatie
taal: Nederlands