Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Technische Encyclopedie voor Radio, Televisie, Radar, Electronica en aanverwante onderwerpen

Ten dienste van technici, studerenden, radioamateurs en andere belangstellenden
Strabel, A.
Amsterdam: A.J.G. Strengholt, 1954
Pagina's: 320

Vindplaats(en)
- K.U.Leuven Magazijn Exacte Wetenschappen: A16047 / 1954
- Universiteit van Tilburg: TFK B 4014


publicatietype: encyclopedie
inhoud: figuren
onderwerpsindeling: elektronische en elektrotechnische technieken , techniek
taal: Nederlands