Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Radio-encyclopedie

Zuylen, J.J.L. van
Amsterdam: G.W. Breughel, 1949
Editie: 2
Pagina's: 356

Vindplaats(en)
- Technische Universiteit Delft: TR 3015808 (niet uitleenbaar)


publicatietype: encyclopedie
onderwerpsindeling: kennis, massacommunicatie , techniek
taal: Nederlands