Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Bedrijfszekerheid van elektronische apparatuur en de daarin gebruikte componenten

Deel 01. Basistermen en definities
Brussel: BIN, 1971
Pagina's: 8

Vindplaats(en)


publicatietype: normen en standaarden
onderwerpsindeling: computerkunde , kennis
taal: Frans, Nederlands