Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Elsevier's Dictionary of Automation, Computers, Control and Measuring in six languages

English/American, French, Spanish, Italian, Dutch and German
Clason, William Elbertus
New York-Amsterdam: Elsevier, 1961
Pagina's: viii + 848

Vindplaats(en)
- K.U.Leuven Magazijn Exacte Wetenschappen: A90616 / 1961
- Technische Universiteit Eindhoven: ACD 61 ELS


publicatietype: verklarende woordenboeken
onderwerpsindeling: computerkunde , kennis
taal: Duits, Engels, Frans, Italiaans, Nederlands, Spaans