Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Elsevier's Dictionary of Electronics and Waveguides in six languages

English/American, French, Spanish, Italian, Dutch and German
Clason, William Elbertus
New York-Amsterdam: Elsevier, 1957
Pagina's: 628

Vindplaats(en)
- K.U.Leuven Centrale Bibliotheek: 3A39045
- Technische Universiteit Eindhoven: ACL 57 ELS


publicatietype: verklarende woordenboeken
onderwerpsindeling: computerkunde , kennis
taal: Duits, Engels, Frans, Italiaans, Nederlands, Spaans