Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Fransch-Nederlandsche electro-technische Woordenlijst

Antwerpen: Vlaamsche Ingenieursvereeniging, 1942
Pagina's: 52

Vindplaats(en)


publicatietype: verklarende woordenboeken
onderwerpsindeling: elektrotechniek , techniek
taal: Frans, Nederlands