Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Woordenlijst ten behoeve van research en documentatie inzake het midden- en klein bedrijf

Nederlands, Frans, Duits en Engels
's-Gravenhage: Economisch instituut voor het midden- en klein bedrijf, 1964
Pagina's: 64

Vindplaats(en)


publicatietype: terminologielijst
onderwerpsindeling: culturele en sociale wetenschappen, sectoren in de economie
taal: Duits, Engels, Frans, Nederlands