Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Viertalig Technisch Woordenboek

Nederlands-Engels-Frans-Duits
Visser, A.
's-Gravenhage: Staatsbedrijf PTT, 1948
Editie: 4
Pagina's: 324

Vindplaats(en)
- Wageningen Universiteit en Research Centrum


publicatietype: verklarende woordenboeken
onderwerpsindeling: techniek
taal: Duits, Engels, Frans, Nederlands