Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Vijftalig Technisch Woordenboek

Visser, A.
's-Gravenhage: Staatsbedrijf PTT, 1947

Vindplaats(en)


publicatietype: verklarende woordenboeken
onderwerpsindeling: techniek
taal: Duits, Engels, Frans, Nederlands, Spaans