Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Encyclopedie voor fotografie en cinematografie

Heysse, Paul & Craeybeckx, A. S. H.
Amsterdam: Elsevier, 1958
Pagina's: 896

Vindplaats(en)
- K.U.Leuven Centrale Bibliotheek: 5B9175
- Openbare Bibliotheek Amsterdam: 760-enc-1


publicatietype: encyclopedie
inhoud: figuren
onderwerpsindeling: fotografie , kunst
taal: Nederlands