Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Nederlandse beeld encyclopedie

Stapelkamp, Chr. & Vries, J. De
Kampen: J.H. Kok, 1955
Editie: 2
Pagina's: 303

Vindplaats(en)
- K.U.Leuven Centrale Bibliotheek: 6A4111


publicatietype: encyclopedie
inhoud: figuren
onderwerpsindeling: communicatiewetenschap en -techniek , kennis
taal: Nederlands