Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Technisch woordenboek in vier talen

Scharroo, P.W.
Amsterdam: Van Mantgem & De Does, 1922-1924

Vindplaats(en)
- K.U.Leuven Magazijn Exacte Wetenschappen: A33864
- Universiteitsbibliotheek Leiden: KUNSTG


publicatietype: verklarende woordenboeken
onderwerpsindeling: techniek
taal: Duits, Engels, Frans, Nederlands