Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Benamingen te gebruiken bij het bemonsteren en keuren

nomenclature to be used in sampling and testing
Den Haag: Nederlands Normalisatie-instituut, 1964
Reeks: Nederlandse Norm
Reeksnummer: NEN 1132
Pagina's: 8

Vindplaats(en)
- Rijksuniversiteit Groningen: BM-- 3637


publicatietype: terminologielijst
onderwerpsindeling: kennis, metrologie
taal: Engels, Nederlands