Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Rondheidsmeting. Termen, definities en parameters betreffende rondheid

Measurement of roundness : terms, definitions and parameters of roundness
Delft: Nederlands Normalisatie-instituut, 1987
UDC: 531.717
Reeks: Nederlandse norm
Reeksnummer: NEN-ISO 6318
Pagina's: 8

Vindplaats(en)
- Koninklijke Bibliotheek Den Haag: 5003424 DEPOTEXEMPLAAR (niet uitleenbaar)


publicatietype: normen en standaarden
inhoud: figuren
onderwerpsindeling: kennis, metrologie
taal: Engels, Nederlands