Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Terminologie voor het beschrijven van meetnauwkeurigheid

terminology for the description of the accurary of measurements
Rijswijk: Nederlands Normalisatie-instituut, 1973
Reeks: NEN Nederlandse normen
Reeksnummer: 3114
Pagina's: 20

Vindplaats(en)
- Technische Universiteit Delft: 6831248


publicatietype: terminologielijst
onderwerpsindeling: kennis, metrologie
taal: Duits, Engels, Frans, Nederlands