Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Technisch woordenboek

Duits-Nederlands
Wingelaar, J.
Rotterdam: Nijgh en Van Ditmar, 1950
Pagina's: 236

Vindplaats(en)
- Erasmus Universiteit Rotterdam: RLK L II 3:1a (niet uitleenbaar)


publicatietype: verklarende woordenboeken
onderwerpsindeling: techniek
taal: Duits, Nederlands