Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Geografische begrippenlijst

Groningen: Wolters-Noordhoff, 1971
ISBN: 9001333303
Editie: 3
Pagina's: 70

Vindplaats(en)
- Koninklijke Bibliotheek Den Haag: D B7715877 DEPOTEXEMPLAAR (niet uitleenbaar) (vierde druk 1975)
- K.U.Leuven Campusbibliotheek Arenberg: GEOAGGR 372.891 GEOGR 1976 /


publicatietype: terminologielijst
onderwerpsindeling: geografie , wetenschap en technologie (in combinatie)
taal: Nederlands