Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Lexicon voor fysische geografie

Visser, H.A.
Utrecht-Antwerpen: Het Spectrum, 1972
ISBN: 9027452237
Reeks: Aula-Boeken
Reeksnummer: 477
Pagina's: 239

Vindplaats(en)
- LESSIUS Vertaler Tolk: 8.1.5 / 103
- Universiteit van Amsterdam: UBM XX 2337 : 477


publicatietype: terminologielijst
inhoud: figuren
onderwerpsindeling: geografie , wetenschap en technologie (in combinatie)
taal: Nederlands