Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Meteorologische Woordenlijst

Vocabulaire Météorologique
Ukkel: Koninklijk Meteorologisch Instituut van België, 1950
Pagina's: 39

Vindplaats(en)
- K.U.Leuven Bibliotheek Overheidspublicaties: PB/Pr/022.99(01) /
- Nederlands Instituut voor Wetenschappelijke Informatiediensten: MON 1436


publicatietype: verklarende woordenboeken
inhoud: figuren
onderwerpsindeling: atmosferische wetenschappen (aëronomie/meteorol.) , wetenschap en technologie (in combinatie)
taal: Frans, Nederlands