Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Geologische nomenclator

Geologische Nomenklatur, Geological nomenclator, Nomenclateur géologique
Rutten, L. & Boerman, W.E. & Dijk, G., Van & Escher, B. G.
's-Gravenhage: Naeff, 1929
Pagina's: 338

Vindplaats(en)
- K.U.Leuven Magazijn Exacte Wetenschappen: B25822 /
- Technische Universiteit Delft: 16442128


publicatietype: nomenclatuurlijst
onderwerpsindeling: geografie , wetenschap en technologie (in combinatie)
taal: Duits, Engels, Frans, Nederlands