Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Lijst van alfabetisch gerangschikte termen uit de rivierenkunde en enkele vertalingen van elke term

Tromp, N.W.
Den Haag: Rijkswaterstaat, 1961
Pagina's: 31

Vindplaats(en)


publicatietype: verklarende woordenboeken
onderwerpsindeling: geografie , wetenschap en technologie (in combinatie)
taal: Duits, Engels, Frans, Nederlands