Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Verklarende hydrologische woordenlijst van veel gebruikte termen met hun synoniemen, Engelse vertaling, dimensies en symbolen

Den Haag: Commissie voor hydrologisch onderzoek TNO, 1982
Pagina's: 36

Vindplaats(en)
- Koninklijke Bibliotheek Den Haag: GE 40718/8/1-1 DEPOTEXEMPLAAR (niet uitleenbaar)


publicatietype: verklarende woordenboeken
inhoud: figuren
onderwerpsindeling: hydrologie en glaciologie , wetenschap en technologie (in combinatie)
taal: Engels, Nederlands