Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Verklarende Vakwoordenlijst van de Zeevisscherij

Bly, F. & G. Bly
Leuven: Vlaamsche Drukkerij, 1931
Reeks: Bekroonde Werken
Reeksnummer: IV/51
Pagina's: 298

Vindplaats(en)
- Technische Universiteit Delft: 579 D (niet uitleenbaar)


publicatietype: verklarende woordenboeken
onderwerpsindeling: biowetenschappen , visserij
taal: Nederlands