Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

De Scheveningse woordenschat

Dialect van een vissersdorp
Roeleveld, Dirkje & Stooker, Dirk & Tael, Arend
's-Gravenhage: Robbemond, 1986
ISBN: 9070997088
UDC: 803.93-087
Pagina's: 201

Vindplaats(en)
- K.U.Leuven Bibliotheek Linguïstiek: 800.87:803.9BB / ROEL 1986
- Openbare Bibliotheek Amsterdam: 847-roel-1 (niet uitleenbaar)


publicatietype: verklarende woordenboeken
inhoud: figuren
onderwerpsindeling: biowetenschappen , visserij
taal: Nederlands