Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Shipping and fisheries Dutch-English and English-Dutch

Nederlands-Engels en Engels-Nederlands Woordenboek voor Scheepvaart en Visscherij
Slater, B.A.
New York: The Oceanic Exchange Cie, 1946
Reeks: Oceco dictionary
Pagina's: 250

Vindplaats(en)
- Instituut voor Maritieme Historie Den Haag: IMH E1 0344 (niet uitleenbaar)


publicatietype: verklarende woordenboeken
onderwerpsindeling: biowetenschappen , scheepvaart , techniek , visserij
taal: Engels, Nederlands