Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Technisch Engels woordenboek

Engels-Nederlands
Graus, J.M.A.
Groningen: Wolters-Noordhoff, 1995
Editie: 59
Pagina's: 295

Vindplaats(en)
- Koninklijke Bibliotheek Den Haag
- LESSIUS Vertaler Tolk: 09.01.02 IX 004


publicatietype: verklarende woordenboeken
onderwerpsindeling: techniek
taal: Engels, Nederlands