Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Woordenboek van Droogerijen

bevattende eene uitvoerige beschrijving der onderscheidene in den handel der droogerijen begrepene voorwerpen, zoo wel, van die, welke onmiddellijk uit een van de drie rijken der natuur ontleend
Beets, M.N. & B. Meijlink
Amsterdam: G.J.A. Beijerinck-Gebr Diederichs, 1842

Vindplaats(en)
- Universiteit van Amsterdam: UBM P 68-3007-3010 (niet uitleenbaar)


publicatietype: verklarende woordenboeken
onderwerpsindeling: biomedische wetenschappen, geneeskunde
taal: Nederlands