Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Woordenboek van alle Grieksche geneeskundige benamingen met derzelver verklaringen

Brandeis, H. & Poel, G.J.
Rotterdam: Hendriksen, 1824

Vindplaats(en)
- Universiteit van Amsterdam: UBM DEN 1672 (niet uitleenbaar)


publicatietype: verklarende woordenboeken
inhoud: figuren
onderwerpsindeling: biomedische wetenschappen, geneeskunde
taal: Grieks, Nederlands